Muzeum Kryminalistyki w Słupskiej Szkole Policji

Funkcji, jakie ma spełniać ten obiekt jest wiele. Muzeum tworzy możliwości osobistego obcowania z eksponatami jako wartością poznawczą i estetyczną. Stwarza także możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyczną.

Pierwsze zajęcia z kryminalistyki dla nowoprzyjętych policjantów będą realizowane właśnie w muzeum. Inną funkcją jest ochrona eksponatów, ich porządkowanie i systematyzowanie oraz unaocznianie wiedzy o kryminalistyce. Oprócz osób zwiedzających w muzeum pojawią się także słuchacze, którzy właśnie tu rozpoczynać będą zajęcia z kryminalistyki.

W jednym z pomieszczeń zgromadzono eksponaty historyczne obrazujące rozwój techniki kryminalistycznej na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Do najciekawszych eksponatów w tym pomieszczeniu należą: aparat mieszkowy "Vario" używany przez służby policyjne w latach 30-tych ubiegłego wieku, pistolet jodowy używany do ujawniania śladów linii papilarnych - jedna z najstarszych metod ujawniania takich śladów, a także szklana klisza - materiał negatywowy pochodzący z 1930 roku.

W muzeum zgromadzono także egzemplarze broni palnej zabezpieczonej przestępcom w latach 70 i 80-tych, jak również elementy uzbrojenia policyjnego. Jednym z ciekawszych eksponatów jest pistolet kieszonkowy (niewiele większy od pudełka zapałek) - wykonany w ramach pracy dyplomowej przez jednego z polskich rusznikarzy,

W kolejnym pomieszczeniu wyeksponowano narzędzia i przedmioty służące do popełniania przestępstw. Mieści się tam również ekspozycja poświecona medycynie sądowej, fotografii sygnalitycznej oraz fałszerstwu pieniędzy i dokumentów. Osoby zwiedzające muzeum mogą między innymi zrobić sobie zdjęcie na obrotowym krześle z lat 60-tych, używanym do wykonywania fotografii sygnalitycznej.

Na ścianach korytarzy piwnicznych zaprezentowano liczne dokumenty min. list gończy za Józefem Piłsudskim czy Wincentym Witosem. W jednym z korytarzy zwiedzający mogą zapoznać się z technologią produkcji bimbru, gdyż eksponatem jest bimbrownia - zabezpieczona przez MO w latach 70-tych. Obok na ścianach umieszczono liczne narzędzia kłusownictwa min. sieci, wnyki i kusze.

W muzeum odtworzono także celę aresztu, jaka mieściła się w tym miejscu w latach 50-tych w czasie funkcjonowania Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku. W takiej celi karę aresztu odbywali milicjanci, którzy nie stosowali się do regulaminu CWMO lub dokonywali innych przewinień. W pomieszczeniu tym znajdują się meble z tamtego okresu min. prycza, miska i sztućce.

Obecny kształt Muzeum Kryminalistyki nie jest jeszcze formą ostateczną. W przyszłości planowane jest uruchomienie kolejnych pomieszczeń. Prezentowana w nich będzie historia Szkoły Policji w Słupsku, a także wystawa obrazująca historię całej Policji Państwowej.

Zwiedzanie muzeum będzie możliwe po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu. W tej sprawie należy kontaktować się z sekretariatem Zakładu Kryminalistyki Szkoły Policji w Słupsku pod numerem 59 841 74 21.

f0c37a1f5a
c20d9306ac
19b007d32c
6a1aeab7c2