Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie jest obecnie najnowocześniejszą placówką typu skansenowskiego w Polsce. Od maja 2012 roku muzeum oferuje możliwość zwiedzania 13 pieczołowicie zrewitalizowanych zabytkowych obiektów budownictwa wiejskiego wzniesionych w konstrukcji szkieletowej, znajdujących się w samym środku „żyjącej” wsi. Szachownica budynków na stałe wpisała się w krajobraz wsi, dlatego Swołowo nazywane jest stolicą "Krainy w Kratę". Wieś leży 14 km na zachód od Słupska. Dzięki położeniu na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych, Swołowo zachowało układ przestrzenny sięgający czasów średniowiecza. Jest to owalnica czyli spłaszczone koło, jedna z niewielu już na Pomorzu. Na środku wsi znajduje się typowy dla tego rodzaju wsi wrzecionowaty plac, którego centralną część stanowi kościół i staw. Plac otaczają dwie łączące się ze sobą drogi, przy których posadowione są zagrody, a poza nimi rozciąga się łanowy układ pól. Unikalne walory architektoniczne i przestrzenne wsi sprawiły, że Swołowo otrzymało tytuł Europejskiej Wsi Dziedzictwa Kulturowego.
Etnografowie i muzealnicy od kilkunastu lat przywracają blask tej niezwykłej wsi. Do tej pory udało się uratować 13 zabytkowych obiektów. Wszystkie weszły w skład otwartego pod koniec maja tego roku Muzeum Kultury Ludowej Pomorza. Odbudowane i wyremontowane XIX-wieczne zabytki pełnią funkcję wystawienniczą i kulturalną. W dwóch stodołach oraz oborze urządzono multimedialne wystawy etnograficzne obrazujące historię i kulturę wiejską Pomorza, m.in.: ciesielkę pomorską, stolarstwo, podania i legendy oraz tkactwo. Wystawy oddziałują na wyobraźnię pobudzaną przez wiele zmysłów - za pomocą bodźców wzrokowych, słuchowych, zapachowych i dotykowych zwiedzający poznają przestrzeń i nastrój towarzyszący poszczególnym wystawom.
W muzeum realizowany jest bogaty program edukacyjny dla dzieci i młodzieży, m.in. lekcje i warsztaty związane tematycznie z obrzędowością i życiem codziennym na dawnej pomorskiej wsi. Zwiedzający mogą uczestniczyć w młóceniu zboża, siekaniu słomy, obrządku zwierząt gospodarczych (w muzeum hodowane są konie, owce, gęsi, kury i kaczki), gotowaniu na starej kuchni kaflowej, a także warzeniu piwa według dawnej swołowskiej receptury. Organizowane są pokazy wypieku chleba i pracy kowala.
W skansenie odbywają się cykliczne imprezy, na które przyjeżdżają turyści z całej Polski. Do najpopularniejszych należą: "Szparagowe Święto" (czerwiec), "Dziecięca Zagroda" czyli spotkania edukacyjno-artystyczne dla dzieci (w każdą niedzielę lipca), "Plener Kowalski" organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Forum Kowalskie (sierpień), Pomorskie Święto Ziół (15 sierpnia), "Babie Lato", podczas którego rozgrywany jest konkurs na najlepszą domową nalewkę (koniec sierpnia/początek września) oraz kulinarna uczta - impreza zatytułowana "Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina" (11 listopada), przyciągająca smakoszy gęsiego mięsa z całego kraju. Muzeum czynne jest cały rok. Unikalne walory architektoniczne i przestrzenne wsi sprawiły, że Swołowo otrzymało tytuł Europejskiej Wsi Dziedzictwa Kulturowego.

Godziny otwarcia:

w sezonie (od 1 czerwca do 31 sierpnia)
poniedziałek w godzinach 10:00 - 15:00 - otwarta jedna zagroda - wstęp wolny
od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00 - 18:00

poza sezonem (od 1 września do 31 maja)
poniedziałek nieczynne
wtorek w godzinach 10:00 - 15:00, otwarta jedna zagroda
od środy do niedzieli w godzinach 10:00 - 16:00

Ceny biletów:
Bilet normalny - 12zł
Bilet ulgowy* - 8zł
Bilet zbiorowy szkolny - 6zł/os.
(grupy zorganizowane od 20 osób)
Bilet rodzinny - 31zł
(bilet rodzinny dla jednej lub dwóch osób dorosłych z jednym do pięciorga dzieci)
Bilet normalny - 6zł (sprzedawany na godzinę i mniej przed zamknięciem/zwiedzanie jednej części muzeum)
Bilet ulgowy - 4zł (sprzedawany na godzinę i mniej przed zamknięciem/zwiedzanie jednej części muzeum)
Oprowadzanie wycieczki z przewodnikiem- 60zł
Fotografowanie okolicznościowe - 40zł
Filmowanie (bez prawa do publikacji) - 20zł
*Opłata ulgowa za wstęp do muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
-uczniom szkół podstawowych i ponad- podstawowych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich,
-emerytom, rencistom, a także inwalidom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami - będącymi obywatelami polskimi,
-nauczycielom szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i oświatowo-wychowawczych działających w Polsce,
-osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury".
W muzeum dostępna jest oferta lekcji muzealnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć z przyczyn niezależnych od muzeum.

f1b4016f6f
ce51b2f691
a658fe82ec
caa977de68
19507dfa6e
27ac8da3bf
dbc68c91c9
dfc189f0d0